International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

Program

 For English, please scroll down.

PRESENTATIONS

 6.11.2019

The impact and harmful effects of institutional care
Prof. Kevin Browne, University of Nottingham, Centre for Forensic and Family Psychology

Applying mentalisation approaches to the needs or institutionalised children
Dr Peter Fuggle, Anna Freud National Centre for Children and Families, UK

Reflections and recommendations for supporting the deinstitutionalisation reforms at EU and member states level
Jana Hainsworth, Eurochild and co-chair of the European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care

The deinstitutionalisation process in Bulgaria
Zornitsa Roussinova, Deputy-minister of the Ministry of Labour and Social Policy, Bulgaria

The deinstitutionalisation process in Ireland
Prof. Robbie Gilligan, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Ireland

Experiences of deinstitutionalisation and lessons learned from Lithuania and Opening doors for Europe’s children campaign
Liudovika Pakalkaite, National director, SOS Children`s Village Lithuania, National coordinator Opening doors for Europe’s children campaign
 
Achievements and challenges in using effectively EU structural and investment funds
Irina Malanciuc, Head of Europe, Lumos Foundation

Reflective sessions — Sharing knowledge, practices and learning from experience  


 7.11.2019

Strengthening child protection systems through investments in early childhood and integrated services
Prof. Frank Oberklaid, University of Melbourne; Murdoch Children's Research Institute; Foundation Director of the Centre for Community Child Health at The Royal Children’s Hospital


The role of small group homes for children in the transition from institutional to community-based care and in the continuum of care
Stela Grigoras, Senior Child Protection Consultant, UNICEF ECARO

Parents Advocacy and Rights – parents helping parents
Prof. Andy Bilson, University of Central Lancashire /Adjunct Professor, University of Western Australia


Lazar Stefanovic

Thematic panels            
Panel 1, hall 7: Prevention of separation of children from their parents
Dessislava Encheva-Ivanova
Georg Dimitz
Dimitrina Petrova
Panel 2, hall 9: Promoting deinstitutionalisation reform and managing change
Panel 3, small hall 6th floor: Reintegration and support to birth and extended family
Presentation 1
Presentation 2
Panel 4, hall 7: Foster Care
Panel 5, hall 9: Small-scale residential care
Panel 6, Small hall 6th floor: Strengthening social work, social services and allied sectors
Zule Reyes


8.11.2019

Presentation of past and current research related to the process of deinstitutionalisation

Dr Charles Zeanah, Tulane University School of Medicine, New Orleans;
Prof. Nathan A. Fox, Department of Human Development and Quantitative Methodology, University of Maryland
Charles A. Nelson III, PhD, Department of Psychiatry, Harvard Medical SchoolРаботна програмаРаботна програма на конференцията: свалете от тук
Тематични панели - Резюмета: свалете от тук
Рефлексивни сесии - програма: свалете от тук
Постерна сесия - доклади: свалете от тук
 
5 ноември 2019 г., Информационен център на ЕК, ул. Г. Раковски 124, гр. София
Предконферентен семинар
Моделът „Thrive“ и как той може да бъде приложен за посрещане на нуждите на децата в грижа?
12:00–13:30 Регистрация
13:30–14:00 Откриване
14:00–16:00
Семинар
Моделът „Thrive“ и как той може да бъде приложен за посрещане на нуждите на децата в грижа?
Д-р Питър Фугъл, Национален център за деца и семейства Ана Фройд, Великобритания
16:00-17:30 Рефлексивна сесия
Конферентен ден 1, 6 ноември 2019 г.,
Национален дворец на културата, зала 7, етаж 5
Последици от престоя на децата в институции и процесът на деинституционализация на европейско и национално ниво
08:30–9:00 Регистрация и кафе
09:00–10:00 Официално откриване и приветствия
10:00–11:00 
Пленарна сесия
Причини за прекратяване на институционалната грижа и предприемане на реформи в системите за грижа за деца
 
•   Въздействие и негативни последици от институционалната грижа
Проф. Кевин Браун, Център по криминалистика и фамилна психология, Университет Нотингам
•   Прилагане на подходи, базирани на ментализация, за посрещане на потребностите на децата в институции
Д-р Питър Фугъл, Национален център за деца и семейства Ана Фройд, Великобритания
 Модератор: проф. Бари Пърси Смит, Директор на Център за приложни изследвания в областта на детското, младежко и семейно благосъстояния, Университет Хъдърсфийлд, Великобритания

Дискусия
11:00–11:30 Кафе пауза
11:30–13:00
Пленарна сесия
Преходът от институционална грижа към грижа, базирана в общността, в ЕС
 
•   Политики и финансиране на ЕС за прехода от институционална към грижа в общността
Мари-Ан Параскевас, Генерална дирекция по заетостта, социалните въпроси и приобщаването.
•   Рефлексия и препоръки за подкрепа на процеса на деинституционализация на европейско и национално ниво
Жана Хeйнсуърт, генерален секретар Eurochild и съпредседател на Европейската експертна група за прехода от институционална към грижа в общността
Модератор: д-р Антоний Гълъбов, Департамент "Политически науки", НБУ

Дискусия
13:00–14:00 Обяд и постер сесии в зала 9
14:00–15:30
Пленарна сесия
Прилагане на глобалните и европейските политики на национално и местно ниво
 
•   Процесът на деинституционализация в България
Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика, Р. България
•   Процесът на деинституционализация в Ирландия
Проф. Роби Гилиган, Колеж „Тринити“, Университет Дъблин, Ирландия
•   Опитът и научените уроци от Литва и кампанията „Да отворим врати за децата на Европа“
Людовика Пакалкайте, национален координатор, SOS Детски селища Литва
Модератор: Галина Бисет, Изпълнителен директор, СНЦ "Еквилибриум"

Дискусия
15:30–16:00 Кафе пауза
16:00–17:30
Пленарна сесия
Икономически причини за процеса на деинституционализация и финансиране на реформите:
 
•   Основни бариери и стимули за инвестиране в процеса на деинституционализация на европейско и национално ниво,
Мари-Ан Параскевас, Генерална дирекция по заетостта, социалните въпроси и приобщаването.
•   Постижения и препоръки за по-ефективно използване на европейските структурни и инвестиционни фондове
„Общност за живот в Европа“
Ирина Маланчук, ръководител Европейски Хъб, Фондация Лумос
Модератор: Иванка Шалапатова, Изпълнителен директор, фондация "За нашите деца"

Дискусия
17:30–18:30 Рефлексивни сесии – споделяне на знание, практики и опит (броят и темите на сесиите ще бъдат допълнително потвърдени в зависимост от получените предложения)
19:30–21:00 Коктейл - зала "В парка", пл. България 1, ет. 2
 
 
Конферентен ден 2, 7 ноември 2019 г.,
Национален дворец на културата, зала 7, етаж 5
Ключови въпроси
08:30-09:15 Регистрация и кафе
09:15–9:30 Преглед на първия ден от конференцията
09:30–11:00
Пленарна сесия
От подход базиран на развитие на услуги към системен и интегриран подход

 •   Подобряване на капацитета на системите за закрила на детето чрез инвестиции в ранно детско развитие и интегрирани услуги
Проф. Франк Оберклайд, Университет Мелбърн, Детски изследователски институт „Мърдок“, Директор на Центъра за общностна грижа за детско здраве в Кралската детска болница в Мелбърн, Австралия
•   Ролята на малките групови домове за деца в прехода от институционална към грижа, базирана в общността
Стела Григораш, старши консултант по закрила на детето, UNICEF ECARO
•   Права и застъпничество от страна на родителите – родители помагат на родители
Проф. Анди Билсън, Университет на Централен Ланкашир, Великобритания/Асоцииран професор, Университет на Западна Австралия
Модератор: д-р Харалан Александров, Департамент "Зравеопазване и социална работа". НБУ

Дискусия
11:00–11:30 Кафе пауза
11:30–13:00 
Тематични панели
Панел 1, зала 7:
Предотвратяване на разделянето на децата от родителите им


Зала със симултантен превод BUL/ENG/RUS
Панел 2, зала 9:
Създаване на подкрепа за процеса на деинституционализация и управление на промяната


Зала със симултантен превод 
BUL/ENG/RUS
Панел 3, Малка зала, етаж 6: Реинтеграция и подкрепа за родното и разширеното семейство

Зала със консекутивен превод 
BUL/EN
13:00–14:00 Обяд
14:00–15:30
Тематични панели
Панел 4, зала 7:  
Приемна грижа

Зала със симултантен превод BUL/ENG/RUS
Панел 5, зала 9:
Резидентна грижа


Зала със симултантен превод BUL/ENG/RUS
Панел 6, Малка зала, етаж 6: Подобряване на капацитета на работещите в социалната сфера и свързаните сектори

Зала със консекутивен превод 
BUL/EN
15:30–16:00 Кафе пауза
16:00–17:30 Обратна връзка и обобщение от тематичните панели, зала 7
17:30–18.30 Рефлексивни сесии – споделяне на знание, практики и опит (броят и темите на сесиите ще бъдат допълнително потвърдени в зависимост от получените предложения)
  
Конферентен ден 3, 8 ноември 2019 г.
Национален дворец на културата, зала 7, етаж 5
Какво ни казват изследванията и как да продължим напред?
08:30-09:15 Регистрация и кафе
09:15–9:30 Преглед на втори ден от конференцията
09:30–11:00
Пленарна сесия
Свързване на политики, програми и услуги – какво ни казват изследванията?
 
•   Представяне на съвременни изследвания, свързани с процеса на деинституционализация
Д-р Чарлз Х. Зеена, Катедра по детска и юношеска психиатрия, Университет „Тулан“, Ню Орлеан;
Проф. Нейтън А. Фокс, Катедра за човешко развитие и количествена методология, Университет „Мериленд“;
Проф. Чарлз А. Нелсън III, Катедра по педиатрия и невронауки, Университет „Харвард“
 Модератор: д-р Елена Андонова, Департамент "Когнитивни науки и психология", НБУ

Дискусия
11.00–11.30 Кафе пауза
11.30–12.30 Заключения и закриване на конференцията

В дните на конференицията (6, 7 и 8 ноември) ще бъде осигурен симултанен превод на английски, руски и български. По време на паралелните сесии е специално посочено в програмата по зали какъв превод ще бъде осигурен.
 


WORKING PROGRAM


Working program: download from here
Thematic panels - Short Information: Please see here
Reflective panels - summary: Please see here
Poster session: Please see here
 
5th  November 2019, venue: Information center of the Ec in Bulgaria, 124, Georgi Rakovski Street, Sofia
Pre-Conference Seminar
The Thrive Model and how it could be applied to meet children in care needs
12:00–13:30 Registration
13:30–14:00 Opening
14:00–16:00
Seminar
Reaching out for Hard to Reach Children – the Thrive Model and its applicability in the DI reform
Dr Peter Fuggle, Anna Freud National Centre for Children and Families, UK
16:00-17:30 Reflective session
Conference day 1, 6th  November 2019
National Palace of Culture, Hall 7, 5th  floor
Setting the scene and taking stock
08:30–9:00 Registration and coffee 
09:00–10:00 Opening and welcome
10:00–11:00 
Plenary Session
The case for ending institutional care and transforming child care systems
 • The impact and harmful effects of institutional care
Prof. Kevin Browne, University of Nottingham, Centre for Forensic and Family Psychology
 • Applying mentalisation approaches to the needs or institutionalised children
Dr Peter Fuggle, Anna Freud National Centre for Children and Families, UK
Moderator: Prof. Barry Percy-Smith, Director, Centre for Applied Childhood, Youth and Family Research, University of Huddersfield, UK
 
Q & A and general discussion
11:00–11:30 Coffee break
11:30–13:00
Plenary Session
The transition from institutional to community-based care for children in the EU
 
 • EU policies and funding for the transition from institutional to community-based care for children
Marie-Anne Paraskevas, Directorate General for  Employment, Social Affairs and Inclusion, EC 
 • Reflections and recommendations for supporting the deinstitutionalisation reforms at EU and member states level
Jana Hainsworth, Eurochild and co-chair of the European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Care
Moderator: Dr Antoniy Galabov, Department of POlitical Science, New Bulgarian University
 
Q & A and general discussion
13:00–14:00 Lunch and Poster sessions in hall 9
14:00–15:30
Plenary Session
Translating global and EU policies into national and local actions
 
 • The deinstitutionalisation process in Bulgaria
Zornitsa Roussinova, Deputy-minister of the Ministry of Labour and Social Policy, Bulgaria
 • The deinstitutionalisation process in Ireland
Prof. Robbie Gilligan, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Ireland
 • Experiences of deinstitutionalisation and lessons learned from Lithuania and Opening doors for Europe’s children campaign
Liudovika Pakalkaite, National director, SOS Children`s Village Lithuania, National coordinator Opening doors for Europe’s children campaign
 Moderator: Galina Bisset: Executive Director, Equilibirum

Q & A and general discussion
15:30–16:00 Coffee break
16:00–17:30
Plenary Session
The economic case and funding for deinstitutionalisation reforms
 

 • Main barriers and drivers for investment in deinstitutionalisation in EU and member states
Marie-Anne Paraskevas, Directorate General for  Employment, Social Affairs and Inclusion, EC 
 • Achievements and challenges in using effectively EU structural and investment funds
Irina Malanciuc, Head of Europe, Lumos Foundation
Moderator: Ivanka Shalapatova, Executive DIrector, For Our Children Foundation
 
Q&A and general discussion
17:30–18:30 Reflective sessions — Sharing knowledge, practices and learning from experience (No. and names to be confirmed depending on proposals)
19:30–20:00 Cocktail - "In the park Hall", 1 Bulgaria Square, 2nd floor
  
 
Conference day 2, 7th  November 2019
National Palace of Culture, hall 7, 5th  floor
Key issues
08:30-09:15 Registration and coffee
09:15–9:30 Review of Day 1 of the conference
09:30–11:00
Plenary Session
From a service to an integrated systems approach
 
 • Strengthening child protection systems through investments in early childhood and integrated services
Prof. Frank Oberklaid, University of Melbourne; Murdoch Children's Research Institute; Foundation Director of the Centre for Community Child Health at The Royal Children’s Hospital
 • The role of small group homes for children in the transition from institutional to community-based care and in the continuum of care
Stela Grigoras, Senior Child Protection Consultant, UNICEF ECARO
 • Parents Advocacy and Rights – parents helping parents
Prof. Andy Bilson, University of Central Lancashire /Adjunct Professor, University of Western Australia
Moderator: Dr. Haralan Alexandrov, Department of Health Welfare and Social Work, NBU
 
Q & A and general discussion
11:00–11:30 Coffee break 
11:30–13:00 
Thematic panels
Panel 1, hall 7:
Prevention of separation of children from their parents


Simultaneous interpreting provided
BUL/ENG/RUS 
Panel 2, hall 9: 
Promoting deinstitutionalisation reform and managing change


 Simultaneous interpreting provided
BUL/ENG/RUS
Panel 3, small hall 6th floor:
Reintegration and support to birth and extended family
 
Consecutive interpreting
BUL/ENG
13:00–14:00 Lunch
14:00–15:30
Thematic panels
Panel 4, hall 7:
Foster Care

 
 Simultaneous interpreting provided
BUL/ENG/RUS
Panel 5, hall 9:
Small-scale residential care


Simultaneous interpreting provided BUL/ENG/RUS 
Panel 6, Small hall 6th floor:
Strengthening social work, social services and allied sectors

 
Consecutive interpreting
BUL/ENG
15:30–16:00 Coffee break 
16:00–17:30 Feedback and wrap-up from thematic panels
17:30–18.30 Reflective sessions — Sharing knowledge, practices and learning from experience (No. and names to be confirmed depending on proposals)
  
 
Conference day 3, 8th  November 2019,
National Palace of Culture, hall 7, 5th  floor
What latest research tells us and the way forward
08:30-09:15 Registration and coffee
09:15–9:30 Review of Day 2 of the conference
09:30–11:00
Plenary Session
Bridging policies, programmes and services – what latest research tells us
 

 • Presentation of past and current research related to the process of deinstitutionalisation
Dr Charles Zeanah, Tulane University School of Medicine, New Orleans;
Prof. Nathan A. Fox, Department of Human Development and Quantitative Methodology, University of Maryland;
Charles A. Nelson III, PhD, Department of Psychiatry, Harvard Medical School
Moderator: Dr. Elena Andonova, Department of Cognitive Science and Psychology, NBU

Q & A and general discussion
11.00–11.30 Coffee break
11.30–12.30 Conclusions and closure of the conference

During the conference days (November 6-7-8) simultaneous translation will be secured in English, Russian and Bulgarian. 
During the parallel sessions special conditions will apply as stated in the working program.