International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

News

Активна семейна подкрепа


For English open to read more 

 „Надежда и домове за децата – клон България“ провежда активна политика по превенция на изоставянията и недопускане настаняване на бебета в специализирани институции в България. Според нас, за да имат семейните политики устойчив характер, е необходим системен подход.


read more >

Необикновени приемни родители за необикновени деца


For English open to read more 
 

Могат ли децата с увреждания да се отглеждат в приемни семейства? Надежда и домове за децата показва как е възможно да се преодоляват страховете и децата да се отглеждат обградени с обич, домашен уют и подкрепа.

read more >

3 бариери и 1 метод за прекратяване на институционализацията


For English open read more 


Социалистически режим в България отдавна няма, но старите нагласи все още витаят

"Успешните практики на ДеИ са тези, които се справят с трите бариери — отношението на научена безпомощност, липсата на привързаност и липсата на професионализация." В навечерието на международния форум "Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“ д-р Галина Маркова говори пред Apolitical за предизвикателствата и решенията.read more >