International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

Аз съм детето

Аз съм детето

Аз съм детето, което не може да говори.
Често ме съжаляваш: изписано е на лицето ти.
Чудиш се колко разбирам... виждам и това.
Разбирам доста неща... дали си щастлив или тъжен или те е страх,
търпелив ли си или не, изпълнен с любов и желание,
или просто си до мен по задължение. 

Вижте тук: