International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

Аз имам право да бъда личност

Аз имам право да бъда личност

Децата и младежите в неравностойно положение имат права като всички останали. Те имат право да живеят в любящо семейство, да ходят на училище и да имат приятели. Те имат право да бъдат личностни и да бъдат зачитани. Те имат право да ходят на работа, да имат лично пространство и да бъдат чути. Фондация "Сийдър" повече от 14 години променя живота на хората в неравностойно положение в България и работи за зачитането на техните права и промяна на нагласите в обществото. 

Вижте тук: