International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

Какви са резултатите от деинституционализация на грижата за деца?

Интервю с д-р Галина Маркова, Нов български университет, проф. Питър Фугъл, клиничен директор, Анна Фройд център за психично здраве и Георги Димитров, автор на книгата “Да докоснеш мечтите” по БНТ в предаването 100% будни.

An interview on Bulgarian National Television at the show "100% awake" with Dr galina Markova, New Bulgarian University, prof. Peter Fuggle, clinical director of Anna Frued centre for mental health, and Georgi Dimitrov, author of the book "To touch your dreams". 

Видеото е на български език / The video is in Bulgarian language:
https://www.bnt.bg/bg/a/kakvi-sa-rezultatite-ot-deinstitutsionalizatsiya-na-grizhata-za-detsa