International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

Форум „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Форум „Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от официалното откриване на конференцията в сутрешния блок на БНТ: 6.11.2019.
 
 Вижте тук:
 
https://www.bnt.bg/bg/a/forum-deinstitutsionalizatsiya-na-grizhata-za-detsa-kak-investirame-v-promyanata