International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

ДеИ конференцията в снимки

Екипът на ДеИ конференцията благодари на всички презентатори, поканени гости, модератори и участници в събитието. Снимки от събитието можете да видите в описанието.


DI Conference Team express its big gratitude to all presentators, invited guests, moderators and participants in the event. To see the pictures from the conference, please see below.