International conference"DEINSTITUTIONALIZATION OF CHILDCARE: INVESTING IN CHANGE"


Sofia, Bulgaria
5-8 November 2019

Да осъществим невъзможните мечти

Да осъществим невъзможните мечти
 
„Основното постижение, отвъд закриването на старите институции и построяването на новите малки домове от семеен тип, е това, че с децата се работи за установяване на т.нар. връзка на привързаност, която е основополагаща за развитието на детето и преодоляването на негативите от неглижирането, от изоставянето, от травмите, които децата преживяват“. Интервю на Радостина Антонова от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ по БНР.
 
http://bnr.bg/post/101188265/radostina-antonova-vse-po-malko-deca-bivat-izostavani